MENU

Transitiemanagement

De wereld verandert. Veranderingen gaan snel en zijn fundamenteel. Daar moet jouw organisatie zich op aanpassen. Rekening houdend met de wensen van klanten, medewerkers, collega’s, bewoners, partners en/of gelijkgestemden. Een transitie is een wezenlijke, diepe drievoudige verandering. Het verandert namelijk de wijze waarop je als organisatie denkt, doet en zaken organiseert. Een complex proces. Leren van het verleden, met je blik op de toekomst gericht, vandaag toegepast.

Wij bieden

Omdat transitieopgaven zich kenmerken door onverwachte uitdagingen en kansen, wordt vaak pas tijdens het proces duidelijk wat echt belangrijk is. Dit vraagt om een transitieaanpak en kennis van transitiemanagement. Transitieprocessen kenmerken zich door onzekerheid en vragen dus ook om een niet ‘maakbare’ aanpak. Toch kun je transities enigszins ‘sturen’ rekening houdend met jezelf, je team of organisatie en de omgeving. Door een streefbeeld te hebben over de transitie, een duidelijke strategie te formuleren en iconen te benoemen. Door continu te reflecteren en monitoren, blijf je leren en ontwikkelen. Tijdens het transitieproces ontdek en los je nieuwe knelpunten op, afhankelijk van de verandering die je hebt ingezet en de context waarin je dat doet. Je houdt dus zowel jezelf als je organisatie een spiegel voor. Met het programma ‘Transitiestrategie in 1 dag’ bouw jij samen met je team of samenwerkingspartners aan een streefbeeld. Je ontwikkelt transitiepaden én komt met elkaar tot een transitiestrategie. Dit unieke programma levert niet alleen prachtige resultaten op, maar verschaft je bovendien unieke inzichten in de transitiekunde en reflexieve monitoring.

Waardemakers
& waarmakers

Transitie: voor ons geen vraag meer, maar een doel. Ditis’Em willen jullie ons meer vertellen over jullie werkwijze?

Neem contact op!