MENU

Een nieuwe visie, strategie en actie ontwikkelen

Je weet dat je moet veranderen en je wilt dat ook. Om het bestaansrecht van je organisatie te waarborgen. Om een nieuwe koers voor de toekomst te bepalen. Om nieuwe proposities te ontwikkelen. Je organisatie is toe aan een volgende stap. De koers moet (opnieuw) worden uitgezet. Het is nu het moment om in actie te komen en het lerende vermogen van je organisatie te vergroten. Daarvoor is de ontwikkeling van een visie, strategie én actieplan van belang. In samenhang met elkaar. Want een visie zonder actie is betekenisloos en een actie zonder visie is richtingloos.

Wij bieden

Wij helpen jou bij de ontwikkeling en de uitvoering want succesvolle veranderingen komen alleen tot stand met een goed doordachte visie, strategie én actie. Samen met jou, je collega’s, team of samenwerkingspartners gaan we bijvoorbeeld tijdens een ‘Walk the talk’ tweedaagse actief en inspirerend aan de slag. Zodat jij na deze twee dagen een visie, missie en strategie hebt waarmee je de verandering in gang zet. Of we organiseren en begeleiden een ‘gemeenschap van doeners’.  Binnen deze community of practice (COP), zoals we het ook wel noemen, werken we in een multidisciplinair gezelschap aan een strategische vraagstuk. In vijf interactieve bijeenkomsten, leren de deelnemers nieuwe vaardigheden leren en komen zij zelf tot antwoorden en opbrengsten waarmee jullie direct aan de slag kunnen.

Waardemakers
& waarmakers

Wij horen graag meer over de manier waarop Ditis’Em ons kan helpen bij het ontwikkelen van een nieuwe visie, strategie en actie!

Neem contact op!