MENU

Glenda Huisjes (beleidsadviseur Gemeente Zwolle)

Waardemakers
& waarmakers

De gemeente Zwolle werkt aan vitale, gezonde en solidaire stadsdelen. Een stevige ambitie, die beweging vraagt van de gemeente, inwoners en partners, maar hoe doe je dat dan? Ditis’Em is aan slag!

Glenda Huisjes, sinds 2020 werkzaam als beleidsadviseur bij de Gemeente Zwolle, heeft het programma Wonen en Zorg ontwikkeld met partners en collega’s. In het programma zijn drie programmalijnen opgesteld:

  1. Vitale, gezonde en solidaire stadsdelen
  2. Voldoende geschikte woningen
  3. Passende zorg en ondersteuning

Bij de programmalijnen ‘Voldoende geschikte woningen’ en ‘Passende zorg en ondersteuning’ had de gemeente Zwolle direct een concreet beeld hoe ze dit wilden gaan oppakken. Maar de pijler ‘Vitale, gezonde en solidaire stadsdelen’ voelde nog wat ontastbaar.

Glenda licht toe: ‘Deze ambitie binnen het programma wonen en zorg is vrij abstract, daarom was de gemeente Zwolle op zoek naar een partner die deze ambitie met ons kon gaan concretiseren en vertalen naar de praktijk en daar kwam Ditis’Em in beeld. Samen zijn we aan de slag gegaan om deze pijler verder uit te werken’.

Het starten van een nieuwe beweging

Daar wisten wij van Ditis’Em wel raad mee! Maar hoe doe je dat? Wij zijn begonnen met het bouwen van een netwerk én daarmee informatie verzamelen over de visies van bestuurders, uitvoerend professionals en inwoners in de stad. Ook hebben we data gebruikt vanuit het Buurt voor Buurt onderzoek en de wijkmanagers actief betrokken. Wij combineren altijd visie, strategie, actie en leren. Zo ook bij Wonen en Zorg waarbij we een beweging starten van beschermd wonen naar beschermd thuis wonen en langer zelfstandig wonen in het algemeen. De uitdaging? Het is geen project met een concreet einde. De uitdaging zit hem juist in het starten van een nieuwe beweging. Een nieuwe beweging met als basis een stad met gezonde stadsdelen waarin meer passende zorg wordt geleverd en mensen langer thuis kunnen wonen.

Hoe zet je deze uitdaging om in actie?

Naast het opbouwen van een stevig netwerk van bestuurders, professionals en inwoners door één-op-één mensen te spreken hebben we meteen gekozen voor het organiseren van een transitie arena. De transitie arena is de plek waar ervaring en expertise van het stevige netwerk bij elkaar komt. Waar duidelijk wordt waarom elk individu aanwezig is, maar ook waarom het onderwerp ons als groep zo aanspreekt. Wat ziet het netwerk in de wijk of in Zwolle gebeuren wat zo raakt op het vlak van gezonde, vitale en solidaire wijken?

Wij hebben gezamenlijk gekeken waar wij op af koersen, waar wij nu staan en samen bepaald wat wij de komende periode dan te doen hebben met elkaar.

Met als resultaat een scherp beeld waar wij als groep naar toe willen maar ook wat wij niet meer willen. Waarbij er vooral tijdens de acties geleerd mag worden en elke keer getoetst wordt of wij nog steeds bezig zijn met hetgeen waar het uiteindelijk om gaat. De visie die tijdens de transitie arena is vormgegeven.

Het (eind)resultaat

Er zijn wel eens mensen naar Glenda toegekomen met de vraag wat Ditis’Em dan precies gaat opleveren. Wat wij gaan opleveren? Dat weet Glenda niet exact. Het belangrijkste is dat ze er vertrouwen in heeft dat de beweging voor gezonde, vitale en solidaire stadsdelen merkbaar resultaat gaat realiseren voor inwoners. Glenda: ‘Met het programma Wonen en Zorg waren wij juist op zoek naar een vernieuwende aanpak en met de hulp van Ditis’Em ben ik overtuigd dat er een uitkomst zal zijn die ik zelf vooraf niet had kunnen verzinnen.’

Glenda
· Gemeente Zwolle: beleidsadviseur wonen en zorg