MENU

TIJD VOOR TRANSITIE? TIJD VOOR DITIS’EM!

Wij zijn Ditis’Em! Met passie en persoonlijke aandacht verbinden wij mensen, teams en organisaties. Wij bieden regie bij veranderingen, reiken de juiste handvatten aan en gaan naast de mensen in je team of organisatie staan. We helpen personen en organisaties groeien in wendbaarheid, veerkracht en toekomstbestendigheid. Wij geloven in evolutionair sturen.

Het tijdperk waarin we nu leven is het tijdperk van veranderingen. Zaken als klimaatverandering, veranderende politieke verhoudingen, technologische ontwikkelingen en het tekort aan fossiele grondstoffen maken een duurzame ontwikkeling noodzakelijk. Van het ik-denken naar het wij-denken. Gelukkig willen mensen wel veranderen. Maar hoe breng je ze in beweging? Hoe zorg je voor een focus op kracht, in plaats van op zwakte? Hoe beweeg je ze tot transitie?

Waardemakers
& waarmakers

Vernieuwen op vernieuwende manier

We vernieuwen op een vernieuwende manier, samen met onze relaties en partners. We denken vanuit een gezamenlijk belang. En we brengen mensen en organisaties in beweging op weg naar een nieuwe toekomst. Vernieuwend vernieuwen vraagt volgens om:

  • Rijk te kijken om de omgeving en de context te duiden.
  • Scherp te richten om tot de kern te komen.
  • Bewust te doen, omdat je weet wat er moet gebeuren en door wie.

Vaak zijn organisaties echter druk met het bestrijden van het ongewenste in plaats van het bevrijden van het gewenste. Dat vinden wij zonde! Want hiermee gaat niet alleen tijd en geld verloren, maar wordt ook de kracht van de mensen in een organisatie niet volledig gebruikt. Daardoor wordt veel potentieel van een organisatie onbenut gelaten.

Aanpak

Er wordt veel gepraat over het belang van transitie. Wij hebben ons erin verdiept en gespecialiseerd: denken over transitie zit in onze genen. Dat maakt ons een unieke partner voor organisaties in onze regio, Nederland en daarbuiten. Wij hebben in de afgelopen tien jaar bewezen methodes ontwikkeld waarmee de gewenste beweging en resultaten behaald worden. Daarvoor werken we binnen een gemeenschap van doeners, willers en kunners met een multidisciplinair team aan een strategisch vraagstuk. Met deze groep pakken we het vraagstuk stevig vast en gaan er samen aan werken. Vanuit optimisme bouwen we aan een toekomstperspectief dat richting geeft. We ontwikkelen een streefbeeld en een transitiestrategie. We gaan aan de slag, ontdekken, reflecteren, monitoren, stellen bij en gaan weer verder. We geven aandacht aan het nu, terwijl we werken aan morgen.  Dat alles doen we op basis van het gedachtegoed van hoogleraar Otto Scharmer, schrijver van het boek Theory U. Dit is een procesmodel voor vernieuwing in een organisatie. Het U-proces maakt leren vanuit de toekomst mogelijk, als alternatief voor het leren vanuit het verleden. Op deze manier leren de deelnemers én nieuwe vaardigheden aan én komen zij zelf tot rijke antwoorden en opbrengsten waar zij direct mee aan de slag kunnen.