MENU

Transitiemanagement

In een veranderende wereld dien je te adapteren en tegelijkertijd rekening te houden met de wensen van bewoners, collega’s, partners en/of gelijkgestemden. Leren van het verleden, met je blik op de toekomst gericht, vandaag toegepast.

Transitieprocessen kenmerken zich door onzekerheid en vragen dus ook om een niet ‘maakbare’ aanpak. Toch kun je transities managen door met streefbeelden te werken, anders te monitoren (reflexieve monitoring) en tijdens je reis op meerdere schaakborden te spelen.

Omdat transitieopgaven zich kenmerken door onverwachte obstakels en kansen, wordt vaak pas tijdens het proces duidelijk wat echt belangrijk is. Voor een transitieprogramma, – experiment of -beleid dat daadwerkelijk bijdraagt aan structurele veranderingen, ben je bij ons aan het juiste adres!

Waardemakers
& waarmakers